Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • BÁO HẢI PHÒNG: BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CHO HUYỆN TIÊN LÃNG
 • (HPĐT) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho huyện Tiên Lãng. Theo đó, UBND thành phố phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng với 2 dự án: Khu tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam kênh Huyện Đội, thị trấn Tiên Lãng (đoạn từ đường 354 đến đường 212) và đấu giá đất ở với diện tích 0,6 ha tại Khu 4, thị trấn Tiên Lãng; Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với diện tích 5,28 ha tại Lô CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.

  UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, bảo đảm các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiên Lãng theo quy định. Đồng thời chủ trì cùng UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, bảo đảm việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

  UBND huyện Tiên Lãng có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành./.

  30/10/2020

  Nguồn: Báo Hải Phòng điện tử

   

Đối tác