Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019
 • Trong hai ngày 30/1/2019 và 18/2/2019 vừa qua, Công ty Giấy Hoàng Hà đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ năm 2019 tại Nhà máy Hải Phòng và Nhà máy Hà Nam. Cũng trong Hội nghị này, Công ty đã tiến hành công bố kết quả, trao giải Cuộc thi lao động giỏi 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hệ thống Giấy Hoàng Hà và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công nhân viên Công ty.

  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ năm 2019

  Nhà máy giấy Hoàng Hà Hải Phòng

   

  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ năm 2019

  Nhà máy giấy Hoàng Hà Hà Nam

   

  Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT phụ trách Sản xuất đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Thay mặt Ban quản lý, Giám đốc các Nhà máy đã trình bày báo cáo Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018 Nhà máy đã tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là công tác triển khai tuyên truyền và duy trì 5S trên quy mô toàn nhà máy bao gồm các khối: Sản xuất, Quản lý, Hành chính… và đã có những chuyển biến tích cực; Trình độ quản lý được nâng cao, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, chăm lo cải thiện đời sống cho anh em cán bộ, công nhân viên. Tuy vẫn còn tồn đọng một số khó khăn, vướng mắc nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các thành viên, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BQL Nhà máy cam kết nỗ lực hành động thiết thực, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

  Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Nhà máy Hải Phòng

  báo cáo Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

   

  Ông Phạm Văn Hà - Giám đốc Nhà máy Hà Nam

  báo cáo Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

  Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT đã nêu rõ định hướng cũng như quyết tâm đổi mới trong tổ chức, điều hành, phát triển của khối sản xuất năm 2019 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến mảng sản xuất do BLĐ Công ty đề ra.

   

  Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT phát biểu tại Hội nghị

  Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc đại diện Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân viên các Nhà máy giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hà Nam đã đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các Nhà máy cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cần triển khai thực hiện trong năm 2019, cụ thể:

  - Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp, tuyên bố Phẩm giá Giấy Hoàng Hà tới mọi thành viên trong Công ty, phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên;

  - Thường xuyên tổ chức các cuộc thi Lao động giỏi đã được tổ chức thử nghiệm thành công để động viên, khích lệ người lao động và đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, thúc đẩy quá trình tự động hóa doanh nghiệp, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

  - Tiếp tục duy trì việc triển khai 5S và Kaizen trong các Nhà máy; Kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện quy trình, quy chế, chức năng và nhiệm vụ các phòng, ban, bộ phận gắn với xác định vị trí công việc đối với cán bộ nhân viên; Bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;

   - Năm 2019 HĐQT Công ty đã quyết định đầu tư mua thêm 01 dây chuyền sản xuất cho Nhà máy Hà Nam, chính vì vậy, chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ cả hai Nhà máy đạt tối thiểu 33.000 tấn/năm, tăng trưởng 50% so với năm 2018; về chi phí sản xuất đảm bảo tiết giảm từ 2 - 5% đối với nguyên liệu chính và từ 5-10% đối với điện, hơi... Đặc biệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của toàn Công ty sau hợp nhất đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu 30% so với năm 2018.

  - Về lương, thưởng, phúc lợi, trong năm 2019 Công ty yêu cầu các Nhà máy xây dựng và hoàn thiện cơ chế lương mới để có thể trả lương theo KPI cụ thể, đảm bảo tính công bằng chứ không cào bằng, phấn đấu tăng trưởng về thu nhập bình quân đầu người đạt mức tối thiểu 20% so với năm 2018.

  Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Sau phần chỉ đạo của Tổng giám đốc, đại diện Ban quản lý các Nhà máy đã lên nhận nhiệm vụ và tuyên hứa, cam kết nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch năm 2019.

  Đại diện Ban quản lý Nhà máy Hải Phòng lên nhận nhiệm vụ

  Đại diện Ban quản lý Nhà máy Hà Nam lên nhận nhiệm vụ

   

  Tiếp theo chương trình, HĐQT và BLĐ Công ty đã tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong công tác năm 2018.

  Một nội dung mới trong Hội nghị Tổng kết năm nay là Công ty đã kết hợp tổ chức buổi Lễ công bố kết quả trao giải Cuộc thi lao động giỏi 2019. Cuộc thi đã được tổ chức nhằm mục đích thi đua, khích lệ tinh thần, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trong nội bộ cán bộ, công nhân viên hệ thống Hoàng Hà. Tuy lần này cuộc thi mới chỉ hạn chế trong phạm vi khối Sản xuất, nhưng đã đạt kết quả tốt đẹp và tạo hiệu ứng rất tích cực trong toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

  Chủ tịch HĐQT trao bằng khen Nhân viên Xuất sắc năm 2018 cho

  ông Đặng Xuân Trường - Tổ trưởng ca Sản xuất B Nhà máy Hải Phòng

  Ông Đoàn Thanh Tùng – TV. Ban giám khảo trao giải Sáng tạo cuộc thi Lao động giỏi 2019

  cho ông Nguyễn Duy Bách  - CN Tổ Cơ khí Nhà máy Hải Phòng

  Chủ tịch HĐQT trao giải quán quân cuộc thi Lao động giỏi 2019

  cho ông Trần Văn Chính - Tổ trưởng Ca sản xuất 2 Nhà máy Hà Nam

  Kết thúc Hội nghị, Giám đốc các nhà máy trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty và thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy cam kết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và lên phương án cụ thể triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới.

  Cuối cùng, toàn thể các thành viên tham dự Hội nghị cùng đồng thanh đọc bản Tuyên bố Phẩm giá Giấy Hoàng Hà, đây là một nội dung ý nghĩa và quan trọng trong Bộ Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi của Công ty giấy Hoàng Hà.

  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Nhà máy Hoàng Hà Hải Phòng đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, mở ra một năm mới đầy triển vọng cho Công ty giấy Hoàng Hà./

Đối tác