Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU CỦA HHP - BTNMT
 • Hoạt động nhập khẩu, mua bán phế liệu tại Việt Nam trong thời gian qua có chiều hướng tăng mạnh, diễn biến phức tạp. Để quản lý tốt hoạt động này, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng có Chỉ thị số 06/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.


  Đặc biệt, Tổng cục Hải quan mới đây đã có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó, nêu rõ các điều kiện để được nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

  Theo đó, phế liệu làm thủ tục hải quan nhập khẩu phải thỏa mãn 3 điều kiện:

  Một, thuộc danh mục được phép nhập khẩu: Hiện nay, danh mục được phép nhập khẩu được quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ -TTg ngày 19.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

  Hai, có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: thực hiện theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29.12.2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuộc quốc gia về môi trường.

  Ba, nhập khẩu bởi doanh nghiệp có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và trong hạn mức nhập khẩu. Theo khoản 2 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường, để nhập khẩu phế liệu tổ chức, cá nhân phải có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường và phải có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

  Ngày 11/01/2019 vừa qua, Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã chính thức được Bộ TN-MT chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi tiết xem tại đây.

Đối tác