Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com

GIẤY CHIPBOARD GIA KEO

Giấy chipboard gia keo

Chi tiết sản phẩm:

Ứng Dụng:

Dùng cho sản xuất lớp sóng của Bao bì carton.

Thuộc Tính Giấy:

Là loại sản phẩm giấy sóng có gia keo nội bộ, gia keo bề mặt và chống thấm.

Kích thước: 

Khổ giấy 1500 - 1650mm; Định lượng từ 90 - 180g/m2

Khổ giấy 1500 - 1700mm; Định lượng từ 300 - 400g/m2

Khổ giấy 2600 - 2900mm; Định lượng từ 100 - 250g/m2


Đối tác