Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com

GIẤY KRAFT SÓNG GIA KEO CLC

Giấy Kraft sóng gia keo CLC

Chi tiết sản phẩm:

Ứng Dụng:

Dùng cho sản xuất lớp sóng của Bao bì carton.

Thuộc Tính Giấy:

Là loại sản phẩm giấy sóng có gia keo nội bộ, gia keo bề mặt và chống thấm.

Kích thước:

Khổ giấy 1500 - 1650mm; Định lượng từ 90 - 180g/m2

Khổ giấy 2600 - 2900mm; Định lượng từ 110 - 250g/m2


Đối tác