Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com

GIẤY KRAFT SÓNG THƯỜNG

Giấy Kraft sóng thường

Chi tiết sản phẩm:

Ứng Dụng:           

Dùng cho sản xuất lớp sóng của Bao bì carton, ống lõi, lớp giấy bồi, bìa…

Thuộc Tính Giấy:

Là loại sản phẩm giấy sóng thường, có gia keo nội bộ.

Kích thước

Khổ giấy 1500 - 1650mm; Định lượng từ 90 - 180g/m2

Khổ giấy 1500 - 1700mm; Định lượng từ 300 - 400g/m2

Khổ giấy 2600 - 2900mm; Định lượng từ 100 - 400g/m2


Đối tác