Năng lực lõi

Học tập và cải tiến liên tục (Kaizen)

Hoàng Hà tạo ra một môi trường học tập trong Công ty, mỗi thành viên trong Ngôi nhà Hoàng Hà đều có cơ hội được học tập một cách thường xuyên, liên tục để rèn luyện kỹ năng, cập nhật kiến thức mới và phát triển các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Hoàng Hà áp dụng Triết lý Kaizen với sự tham gia của tất cả mọi thành viên trong Công ty trên tinh thần "bất cứ cái gì cũng có thể cải tiến được", liên tục tích lũy từng cải tiến nhỏ trong thời gian dài để tạo nên những kết quả to lớn đáng kể, nhờ đó tiết giảm sự lãng phí, gia tăng năng suất trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Hoàng Hà cam kết tạo động lực để các cá nhân trong Công ty luôn đưa ra ý tưởng cải tiến hiệu quả, thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, tăng tính gắn kết nội bộ, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp với thói quen tiết kiệm và hiệu quả trong từng chi tiết.

Tuân thủ quy trình hệ thống và thực thi xuất sắc

Hoàng Hà luôn đề cao tính tuân thủ quy trình hệ thống, đó là tập hợp các công việc, nhiệm vụ được thực hiện theo một thứ tự và phương pháp nhằm biến đổi các yếu tố đầu vào thành các kết quả đầu ra. Hệ thống quy trình được xây dựng và áp dụng để điều hành mọi hoạt động của Công ty đi theo một định hướng chung thống nhất. Sự tuân thủ quy trình hệ thống và thực thi xuất sắc trong vận hành sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm thiểu thời gian sản xuất nhằm tối ưu hóa và liên tục cải tiến các quy trình hiện có, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ)

Hoàng Hà khuyến khích mọi thành viên tham gia rèn luyện trí thông minh cảm xúc (EQ) để có khả năng am hiểu bản thân, kiểm soát bản thân, luôn có động lực trong cuộc sống, có khả năng am hiểu cảm xúc, nhu cầu, mối quan tâm của người khác và gợi ra được những phản ứng mong muốn bên trong của người khác, nhờ đó đem lại các kỹ năng giúp chúng ta tạo ra các điều kiện cho hạnh phúc lâu dài cho chính mình và những người xung quanh.