Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam

1 Địa chỉ KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
2 Điện thoại +84 (0) 226 358 2866
3 Mã số doanh nghiệp 0700219848 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 04/10/2002, thay đổi ĐKKD lần thứ 10 ngày /09/2019.
4 Sản phẩm chính Giấy Kraft sóng.
5 Vốn điều lệ thực góp 60.000.000.000 đồng
6 Vốn góp của HHP tại công ty con 48.000.000.000 đồng
7 Tỷ lệ quyền biểu quyết 80%

Thời điểm bắt đầu trở thành Công ty con: 27/10/2017

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty TNHH Ngọc Hải theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0700219848, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10/01/2014.

Công ty TNHH Ngọc Hải được thành lập ngày 04/10/2002, năm 2003 Công ty đã ký hợp đồng thuê nhà xưởng, sân bãi của Công ty Thực phẩm Miền Bắc và tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì công suất 6.000 tấn/năm. Năm 2005 nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động nhưng cho đến năm 2011, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn không đạt như mong muốn, chính vì vậy các thành viên góp vốn cũ đã tìm đối tác chuyển nhượng lại 90% vốn góp cho các thành viên mới từ ngày 08/02/2012. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, Hội đồng thành viên mới đã bổ nhiệm ban điều hành mới, nghiên cứu tình hình thực trạng nhà máy và đưa ra các quyết định đầu tư để tái cấu trúc lại nhà máy.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015, Công ty TNHH Ngọc Hải (từ 10/01/2014 đổi tên thành Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam) đã cải tạo nâng cấp khôi phục nhà máy, rồi đầu tư để nâng công suất dây chuyền lên 9.000 tấn/năm cũng như một số hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty đã đầu tư thêm gần 10 tỷ đồng (tạm sử dụng nguồn vốn ngắn hạn) bổ sung hạng mục nồi hơi để chuyển nhiên liệu từ than sang Biomas nhằm hạ giá thành sản phẩm và giải quyết bài toán môi trường. Năm 2017, Công ty có kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm, không những chỉ sản xuất sản phẩm giấy Kraft mà có thể sản xuất cả dòng sản phẩm định lượng dày hơn (giấy Chipboard),mở rộng sang thị trường ống lõi thay vì chỉ là thị trường giấy bao bì carton như trước đây và đầu tư bổ sung một số hạng mục về xử lý nước thải nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các quy định về bảo vệ môi trường với tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Chính vì vậy Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 36 tỷ đồng để bổ sung cho nguồn vốn đã và đang đầu tư. Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là đơn vị góp vốn, vì hai đơn vị có cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực sản xuất dòng sản phẩm giấy Kraft sóng, sẽ hỗ trợ được nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh chứ không chỉ đơn thuần giải quyết bài toán về nguồn vốn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, kể từ ngày 27/10/2017, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã chính thức trở thành công ty con của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (với tỷ lệ vốn góp: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 66,67%, ông Trần Kim Gia 17%, bà Trần Thị Thu Phương 13%, ông Lê Văn Phượng 3,33%).

Sang đầu năm 2019, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam đã quyết định mua thêm dây chuyền sản xuất giấy Kraft sóng dòng định lượng mỏng công suất 9.000 tấn/năm, nâng công suất nhà máy lên 18.000 tấn/năm, do vậy Công ty đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty mẹ (HHP) với số vốn 24 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/08/2019, Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã hoàn thành việc góp vốn và cơ cấu vốn góp của Công ty được thay đổi như sau:

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 80%, ông Trần Kim Gia 10,2%, bà Trần Thị Thu Phương 7,8%, ông Lê Văn Phượng 2%.

Kết quả kinh doanh của CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam:

  • Năm 2017 : Doanh thu thuần: 82,7 tỷ đồng; LNST: 1,8 tỷ đồng.
  • Năm 2018 : Doanh thu thuần: 103,2 tỷ đồng; LNST: 2,9tỷ đồng
  • 6 tháng đầu năm 2019 : Doanh thu thuần: 64 tỷ đồng; LNST: 1,8 tỷ đồng