Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty

    

=>  Công ty mẹ: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

-  Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

-  Điện thoại: +84 (0) 225 397 9952            Fax: +84 (0) 225 397 9951

-  Website: hhppaper.com

-  Email: hhppaper@gmail.com

=>   Công ty con: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

-  Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

-  Điện thoại: +84 (0) 226 358 2866            Fax: +84 (0) 226 358 2867

=>   Văn phòng đại diện

-  Địa chỉ: Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ bộ máy quản lý

Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty