Tầm nhìn, sứ mệnh

Sứ mệnh: Đồng hành và phát triển cùng Khách hàng.

Tầm Nhìn: Đến năm 2025 Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.