Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP - NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 30/7/2021
  • Nội dung thông tin công bố:

    - Nghị quyết số 07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

    - Nghị quyết số 07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phần thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo; Lựa chọn đối tác SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED là đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

Đối tác