Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 7
 • Nội dung thông tin công bố:

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201282851 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/07/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, cụ thể như sau:

  • Nội dung thay đổi:
  1. Tăng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng.
  2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

  STT

  Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết

  Mã ngành

  Ngành chính

   

  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

  Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua

  6810

   

   

  Bán buôn kim loại và quặng kim loại

  Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

  4662

   

   

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu giấy, bao bì bằng giấy, bao bì từ plastic, bột giấy, nguyên phụ liệu ngành giấy và các sản phẩm liên quan về giấy; vật liệu xây dựng; thiết bị văn phòng (ngoại trừ văn hoá phẩm và các vật phẩm ghi hình)

  8299

   

  Ngày 22/7/2021

Đối tác