Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
  • Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty. 

    Chi tiết tại đường dẫn đính kèm.

    Trân trọng!

    06/05/2021

Đối tác