Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • CBTT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
 • Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

  1.      Thời gian họp:               14h00’ – 17h30’ thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021.

  2.      Địa điểm tổ chức:     Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

  3.      Đối tượng dự họp:     Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 27/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  Lưu ý: Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội đã gửi chuyển phát nhanh Thư mời kèm theo các Văn bản liên quan đến các Quý Cổ đông từ ngày 06/05/2021.  

  Tuy nhiên, trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Tài liệu nêu trên (vì lý do khách quan như thông tin lưu ký tại thời điểm ngày 27/04/2021 của Quý vị chưa được cập nhật kịp thời, địa chỉ không rõ ràng…), Quý vị có thể nhận Thư mời đã được Công bố trên website Công ty ngày 06/05/2021; toàn bộ Tài liệu ĐHĐCĐ (được đăng tải từ 06/05/2021) và Quý vị vẫn có quyền tham dự Đại hội theo đúng Chương trình đã được công bố. 

  Trân trọng./.

Đối tác