Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA HHP
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố tới quý cổ đông, quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty.

    Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

    Trân trọng!

Đối tác