Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • THÔNG BÁO ĐƯA CỔ PHIẾU HHP RA KHỎI DIỆN BỊ CẢNH BÁO
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố Thông báo về việc đưa cổ phiếu HHP ra khỏi diện bị cảnh báo của Sở GDCK Hà Nội. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Chi tiết xem tại đây.

Đối tác