anh_co_dong/default-image.png
Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Ngân

Trình độ:  Cử nhân Ngôn ngữ
Sinh năm: 26-12-1964
CMND:  10626883
Nơi sinh:  Kim Sơn, Ninh Bình
Cư trú:  512, A2, tổ 03, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Ngân, Thành viên HĐQT

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1986 - 1995: Giáo viên tiếng Nga Sở giáo dục Tỉnh Ninh Bình, Trường PTTH Tam Điệp
- Từ 1995 - 2007: Giáo viên tiếng Anh Trường bán công chuyên ngữ Hà nội
- Từ 2007 - nay: Nhân viên phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân
- Từ 08/2017 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng