anh_co_dong/default-image.png
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Huy Long

Trình độ:  Cử nhân Công nghệ thông tin
Sinh năm: 26-05-1973
CMND:  1073006514
Nơi sinh:  Thanh Oai, Hà Tây
Cư trú:  P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Nguyễn Huy Long, Thành viên HĐQT

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 03/1997 - 10/2003: Trưởng phòng Công ty Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng VASC
+ Từ 05/2003 - nay: Giám đốc CTCP Bao bì Phương Bắc
+ Từ 10/2003 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Từ Châu
+ Từ 12/2003 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Văn Phòng Phẩm Phương Bắc
+ Từ 08/2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng