Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HÌNH ẢNH
  • THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Nguyễn Huy Long

Sinh năm:

26-05-1973

Số CMND:

1073006514

Nơi sinh:

Thanh Oai, Hà Tây

Cư trú:

P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ:

Cử nhân Công nghệ thông tin


CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Cử nhân Công nghệ thông tin


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 03/1997 - 10/2003: Trưởng phòng Công ty Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng VASC
+ Từ 05/2003 - nay: Giám đốc CTCP Bao bì Phương Bắc
+ Từ 10/2003 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Giấy Từ Châu
+ Từ 12/2003 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Văn Phòng Phẩm Phương Bắc
+ Từ 08/2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Đối tác