Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

anh_co_dong/default-image.png
Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Trình độ:  
Sinh năm: 25-12-1972
CMND:  30172001294
Nơi sinh:  Bình Giang, Hải Dương
Cư trú:  Lô 3, tổ 40-TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC