anh_co_dong/default-image.png
Kế toán trưởng

Bà Trịnh Thị Hương

Trình độ:  Cử nhân Kế toán
Sinh năm: 11-07-1986
CMND:  31186002593
Nơi sinh:  Kiến Thụy, Hải Phòng
Cư trú:  Xóm Bấc, Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Bà Trịnh Thị Hương, Kế toán trưởng

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 09/2009 đến 11/2012: Kế toán viên HTX Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức Dương
- Từ 12/2012 đến 08/2016: Kế toán viên Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Từ 09/2016 đến 08/2017: Phó phòng TCKT, phụ trách công tác KTT Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Từ tháng 09/2017 đến nay: Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-KT Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng