anh_co_dong/default-image.png
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Vinh Quang

Trình độ:  Cử nhân Kinh tế
Sinh năm: 18-06-1972
CMND:  31072005142
Nơi sinh:  Hải Phòng
Cư trú:  Số 80/82 Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân – TP Hải Phòng

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Tổng Giám đốc

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/1991 đến 12/1995: Nhân viên máy tàu biển Công ty Vận tải sông biển Hải Phòng
- Từ 01/1996 đến 04/2002: Đại diện bán hàng Công ty EAC Việt Nam
- Từ 05/2002 đến 12/2004: Giám sát bán hàng Công ty Sữa ELOVI
- Từ 01/2005 đến 10/2007: Giám sát bán hàng Công ty Sữa VINAMILK
- Từ 11/2007 đến 12/2013: Giám đốc khu vực Công ty Sữa MILEX
- Từ 01/2014 đến nay: Giám đốc nhà máy CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Từ 09/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng