Ông Nguyễn Trung Thành

anh_co_dong/default-image.png
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trung Thành

Trình độ:  Trung cấp Kỹ thuật
Sinh năm: 14-01-1959
CMND:  1059000493
Nơi sinh:  Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cư trú:  117 Vân Đồn, phưòng Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ông Nguyễn Trung Thành, Thành viên HĐQT

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 07/1977 đến 04/1981: Công nhân Xí nghiệp Cảng Hà Nội, cục Đường Sông - Bộ GTVT
- Từ 05/1981 đến 02/1987: Nhân viên Hợp tác Lao động - tại Bulgaria.
- Từ 03/1987 đến 04/2014: Giám đốc Trung Tâm Thương Mại; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty DETESCO Việt Nam
- Từ 05/2014 đến 07/2017: Giám đốc công ty Kho Vận - thuộc Công ty cổ phần Devyt Công ty cổ phần Devyt
- Từ 08/2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng