anh_co_dong/default-image.png
Thành viên BKS

Bà Đinh Thị Hồng

Trình độ:  Cử nhân Kế toán
Sinh năm: 06-03-1960
CMND:  13631640
Nơi sinh:  Nho Quan, Ninh Bình
Cư trú:  Số 7 B3 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bà Đinh Thị Hồng, Thành viên BKS

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/1989 đến 03/1993: Kế toán trưởng Trung tâm Nghiên cứu Địa chất biển - Viện KHVN
- Từ 04/1993 đến 04/1994: Thực tập sinh Thực tập sinh tại Cộng hòa liên bang Nga
- Từ 05/1994 đến 02/2003: Kế toán trưởng Phân viện Hải dương học tại Hà Nội
- Từ 03/2003 đến 03/2004: Kế toán trưởng Viện Công nghệ Môi trường
- Từ 04/2004 đến 10/2011: Kế toán trưởng Viện Địa chất Địa vật lý biển
- Từ 11/2011 đến 06/2016: Kế toán trưởng Phó phòng QLTH Viện Công nghệ vũ trụ
- Từ 07/2016 đến nay: Kế toán trưởng Viện khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng
- Từ 08/2017 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng