anh_co_dong/default-image.png
Thành viên BKS

Bà Đỗ Thị Vươn

Trình độ:  Trung cấp Kế toán
Sinh năm: 01-08-1989
CMND:  164370919
Nơi sinh:  Kim Sơn, Ninh Bình
Cư trú:  Xóm 06 – Kim Đông – Kim Sơn – Ninh Bình

Bà Đỗ Thị Vươn, Thành viên BKS

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Trung cấp Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2009 đến 09/2010: Kế toán viên Công ty Cổ Phần Hà Mỵ
+ Từ 10/2010 đến 09/2015: Kế toán Trường Mầm Non Kim Đông
+ Từ 10/2015 đến nay: Kế toán viên Công ty TNHH TV Sản xuất giấy Hoàng Hà
+ Từ 08/2017 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng