anh_co_dong/default-image.png
Trưởng BKS

Bà Đào Thị Ngân

Trình độ:  Cử nhân Kinh tế
Sinh năm: 24-09-1986
CMND:  31454622
Nơi sinh:  Bình Giang, Hải Dương
Cư trú:  Số 85 Khu Đông Chính 2, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Bà Đào Thị Ngân, Trưởng BKS

https://amwerk.bold-themes.com/hamburg/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/img-signature.png

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 11/2010 đến 11/2011: Kế toán viên Phòng Kế toán Công ty TNHH J.K.C Vina -KCN Nomura Hải Phòng
- Từ 01/2013 đến 08/2017: Kế toán viên Phòng Kế toán - CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Từ 09/2017 đến nay: Trưởng BKS CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng