Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HÌNH ẢNH
  • THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG

Họ và tên:

Nguyễn Vinh Quang

Sinh năm:

18-06-1972

Số CMND:

31072005142

Nơi sinh:

Hải Phòng

Cư trú:

Số 80/82 Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân – TP Hải Phòng

Trình độ:

Cử nhân Kinh tế


CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Cử nhân Kinh tế


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/1991 đến 12/1995: Nhân viên máy tàu biển Công ty Vận tải sông biển Hải Phòng
- Từ 01/1996 đến 04/2002: Đại diện bán hàng Công ty EAC Việt Nam
- Từ 05/2002 đến 12/2004: Giám sát bán hàng Công ty Sữa ELOVI
- Từ 01/2005 đến 10/2007: Giám sát bán hàng Công ty Sữa VINAMILK
- Từ 11/2007 đến 12/2013: Giám đốc khu vực Công ty Sữa MILEX
- Từ 01/2014 đến nay: Giám đốc nhà máy CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Từ 09/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Đối tác