Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2019
  Thời gian : 27/03/2020
 • Công ty CP Giấy Hoàng Hà trân trọng Công bố thông tin:

  - Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ năm 2019 (kiểm toán)

  - Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 (kiểm toán)

  - Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính.

  Chi tiết vui lòng truy cập đường link đính kèm bài viết.


Đối tác