Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 2019
  Thời gian : 2019
 •      Ngày 30/07/2019, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty giấy Hoàng Hà) đã gửi Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 tự lập tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

              Tuy nhiên, qua rà soát lại và đối chiếu công nợ với khách hàng chúng tôi phát hiện báo cáo có sai sót. Nguyên nhân: Lỗi phần mềm kế toán nên số liệu trên bảng lưu chuyển tiền tệ bị nhảy số (cả đầu kỳ, cuối kỳ) và kế toán hạch toán sót bút toán bù trừ công nợ, nhầm mã khách hàng.

              Vậy Công ty giấy Hoàng Hà làm Công văn này xin được đính chính và gửi lại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất tự lập Quý II/2019 bản đã điều chỉnh lại một số sai sót nêu trên.

              Công ty xin cam kết toàn bộ các số liệu liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kỳ trên Báo cáo tài chính Quý II bản điều chỉnh này hoàn toàn không thay đổi so với Báo cáo đã gửi ngày 30/07/2019.

  Vui lòng xem chi tiết tại đây.

   

  Trân trọng!

Đối tác