Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ 2018
    Thời gian : 14/09/2018
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin gửi tới quý cổ đông, quý đối tác Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán của Công ty (bao gồm báo cáo Hợp nhất và báo cáo Công ty mẹ)


Đối tác