Hội thảo doanh nghiệp Ngành Giấy về tình hình nhập khẩu giấy thu

Chiều 10 tháng 8 năm 2018, tại Khách sạn Phượng Hoàng thành phố Bắc Ninh, Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tổ chức Hội thảo nhằm mục đích thông tin đến các hội viên về những thay đổi sắp tới của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc cấp phép, quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp Ngành Giấy, cũng như thảo luận và đưa ra các kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về những thay đổi này.

 

 

Chủ trì Hội thảo gồm có Ông Hoàng Trung Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội; Ông Nguyễn Nhân Phượng - Phó chủ tịch Hiệp hội; Ông Đặng Văn Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội, cùng với sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp hội viên Chi hội I và một số Hội viên Chi hội II – Khu vực phía Nam như Giấy Việt Trì, Giấy Vạn Điểm, Giấy Hưng Hà, Giấy Hoàng Hà, Giấy Hoàng Văn Thụ, Giấy MIZA, Cheng Loong, Lee&Man, Chánh Dương …   

Ông Đặng Văn Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội đã cung cấp cho các hội viên tại Hội thảo một số điểm thay đổi của các cơ quan quản lý Nhà nước, có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Ngành giấy, hiện đang phải nhập khẩu giấy thu hồi làm nguyên liệu sản xuất giấy bao bì, trong đó có các điểm chính như sau:

Trước hết đối tượng nhập khẩu phải là các nhà sản xuất, có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường và chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở của mình theo đúng công suất thiết kế để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chỉ được nhập khẩu tối đa bằng 70% công suất thiết kế; 30% phế liệu còn lại phải được thu mua trong nước để làm nguyên liệu sản xuất;

Cơ quan nào phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ là cơ quan cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Bộ TN-MT hoặc UBND tỉnh);

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 02 ngày làm việc;

Bộ Tài nguyên – Môi trường đang đề nghị Chính phủ xem xét loại bỏ mã HS 4707.9000 ra khỏi Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Phế liệu giấy chưa phân loại). Quy định tỷ lệ tạp chất trong phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải sửa đổi (đang cân nhắc là 1,0 hay 1,5%)…

Các doanh nghiệp Hội viên đã sôi nổi đóng góp ý kiến, đề xuất với Ban Lãnh đạo Hiệp hội về các giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hội viên. TRước mắt, kiến nghị với hải quan rút ngắn thời gian thông quan, nhanh chóng giải phóng kho bãi, cắt giảm chi phí lưu container cho doanh nghiệp. Văn phòng Hiệp hội cần nhanh chóng tập hợp ý kiến, gửi kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước xem xét lại các thay đổi nói trên với mục đích mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất và phát triển./.

Nguồn VPPA

 

 

 

2018-08-23