TB về ngày GD đầu tiên của HHP

Ngày 01/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Thông báo số 829/TB-SGDHN về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Theo đó: Mười triệu cổ phần phổ thông HHP sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên HNX vào thứ Tư, ngày 08/08/2018 với mức giá tham chiếu là 12.600 đồng/cổ phiếu.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Ngày đăng 02/08/2018.