CV chấp thuận gia hạn CBTT BCTC 2018

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố Công văn chấp thuận gia hạn CBTT của UBCKNN về BCTC quý IV/2018 và BCTC năm 2018 của Công ty. Chi tiết xem tại đây.