Công văn chấp thuận đại chúng

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin thông báo: Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận trở thành Công ty Đại chúng vào ngày 16/05/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây

Ngày đăng 16/05/2018