Chấp thuận lưu ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin trân trọng thông báo:

Ngày 12 tháng 06 năm 2018, Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận và được cấp mã chứng khoán giao dịch.

Chi tiết tại đây.