Báo cáo tài chính 6T/2018 KT

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin gửi tới quý cổ đông, quý đối tác Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán của Công ty (bao gồm báo cáo hợp nhất và báo cáo Công ty mẹ)

Ngày đăng: 14/09/2018