Báo cáo và các văn bản liên quan

 • Báo cáo tài chính 2017
 • Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
 • Báo cáo tài chính 6T/2018 KT
 • Báo cáo tài chính Quý III/2018
  Báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo Hợp nhất.
 • Công bố BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất của HHP - Quý IV/2018
  BCTC Quý IV/2018 (mẹ và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
 • Báo cáo quản trị năm 2018 của HHP
  Công bố báo cáo quản trị năm 2018 theo quy định của Thông tư 155 - BTC