HHP CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm 2019

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm 2019

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) trân trọng công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán cho năm 2019 cụ thể như sau:

Vui lòng xem thông tin công bố chi tiết tại đây.

2019-06-27