Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • NIÊM YẾT CỔ PHIẾU HHP TẠI SGDCK TP HỒ CHÍ MINH (HSX)
 • Ngày 29/12/2020, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 856/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty). Công ty xin được trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu HHP như sau:

  1. Tên cổ phiếu

  : Cổ phiếu Công ty Cổ Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

  1. Mã cổ phiếu

  : HHP

  1. Loại chứng khoán

  : Cổ phiếu phổ thông

  1. Mã ISIN

  : VN000000HHP2

  1. Mệnh giá  

  : 10.000 đồng/cổ phiếu

  1. Số lượng cổ phiếu niêm yết

  : 18.000.000 cổ phiếu

  1. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết

  : 180.000.000.000 đồng

  1. Ngày Quyết định chấp thuận niêm yết có hiệu lực

  : 24/12/2020

  1. Ngày giao dịch chính thức

  : Công bố trên website sau khi có Thông báo của SGDCK Tp HCM

  1. Giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch

  : Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HHP trên SGDCK TP.HCM (HSX) là bình quân giá tham chiếu của 20 phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HHP tại SGDCK Hà Nội (HNX) trước khi hủy đăng ký niêm yết tại SGDCK Hà Nội

Đối tác