Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • CBTT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA HHP
 • Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

  1. Thời gian họp: 14h00’, Thứ Ba, ngày 09/06/2020.

  2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE, Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

  3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 18/05/2020

  Lưu ý: Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội đã gửi chuyển phát nhanh Thư mời kèm theo các Văn bản liên quan đến các Quý Cổ đông từ ngày 21/5/2020.  

  Tuy nhiên, trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Tài liệu nêu trên (vì lý do khách quan như thông tin lưu ký tại thời điểm ngày 18/05/2020 của Quý vị chưa được cập nhật kịp thời, địa chỉ không rõ ràng…), Quý vị có thể nhận Thư mời kèm theo toàn bộ Tài liệu ĐHĐCĐ đã được Công bố trên website Công ty ngày 21/05/2020 và Quý vị vẫn có quyền tham dự Đại hội theo đúng Chương trình đã được công bố. 

  Trân trọng./.

  Đính kèm:

  1. Chương trình họp

  2. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội

  3. Mẫu giấy ủy quyền

  4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  5. Các tài liệu liên quan đến việc bầu TV. HĐQT

Đối tác