Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP CBTT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THÁNG 5/2020
  • Ngày 04/05/2020, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) công bố:

    - Nghị quyết số 05.01-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/05/2020 của HĐQT Công ty Giấy Hoàng Hà về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Ông Trần Kim Gia;

    - Thông báo giao dịch cổ phiếu của:

          + Ông Trần Kim Gia – Chủ tịch HĐQT

          + Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc.

Đối tác