Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CỦA HHP
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) xin công bố tới quý cổ đông, quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty.

    Vui lòng xem file đính kèm.

    Trân trọng!

Đối tác