Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • THÔNG BÁO V/V GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
  • Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)) và khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh. Vì vậy, bằng văn bản này Công ty Giấy Hoàng Hà kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đến trước ngày 30/06/2020. Đồng thời hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã công bố ngày 17/3/2020.

    Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo tới các Cổ đông, các đơn vị liên quan bằng văn bản.

    Chi tiết vui lòng xem đường dẫn đính kèm.

    Trân trọng cảm ơn!

    07/04/2020

Đối tác