Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP CBTT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
  • Ngày 11/02/2020, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) công bố:

    Thông báo giao dịch cổ phiếu của:

    - Ông Nguyễn Vinh Quang – Phó Tổng giám đốc

    - Bà Trịnh Thị Hương – Kế toán trưởng

Đối tác