Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
  • Kể từ ngày 02/01/2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hủy ủy quyền người Công bố thông tin cho: Ông Trần Trung Anh – Số CMND: 012835973, cấp ngày: 14/03/2006 do CA Hà Nội cấp (theo Giấy ủy quyền số 01/2018/HHP/GUQ ngày 13/04/2018).

    Đồng thời, Công ty ủy quyền cho Bà Vũ Thị Hải Ly theo Giấy ủy quyền số 0201-2020/GUQ-HHP ngày 02/01/2020.

    Chi tiết vui lòng xem tại đường link đính kèm bài viết.

    Trân trọng!

Đối tác