Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP CBTT VỀ NGÀY GIAO DỊCH BỔ SUNG CPPH
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

  Mã chứng khoán:  HHP

  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

  Số lượng chứng khoán giao dịch bổ sung: 8.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Tám triệu cổ phiếu)

  Giá trị chứng khoán giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 80.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

  - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 26/09/2019.

  Trong đó, 6.500.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán: Từ ngày 20/08/2019 đến ngày 20/08/2020).

  Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

  Trân trọng!

Đối tác