Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VV THÔNG QUA HỒ SƠ ĐKNY HSX
  • Nội dung thông tin công bố:

    - Nghị quyết số 08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 06/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

    Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

    Trân trọng!

Đối tác