Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP CBTT THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 5
 • Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán: HHP) trân trọng Công bố tới Quý Cổ đông như sau:

   

  Ngày 28/08/2019, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 cụ thể như sau:

  1.      Ngày thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 27/08/2019

  2.      Nội dung thay đổi:

  -          Tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng lên 180.000.000.000 (một trăm tám mươi tỷ) đồng

        -     Áp lại mã ngành nghề theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg

              Xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1.     

  Xây dựng nhà các loại

  4100

  2.     

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

  4210

  3.     

  Xây dựng công trình công ích

  Chi tiết: Công trình thủy lợi, công trình điện

  4220

  4.     

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  Chi tiết: Công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị

  4290

              Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1.     

  Xây dựng nhà để ở

  4101

  2.     

  Xây dựng nhà không để ở

  4102

  3.     

  Xây dựng công trình đường sắt

  4211

  4.     

  Xây dựng công trình đường bộ

  4212

  5.     

  Xây dựng công trình điện

  4221

  6.     

  Xây dựng công trình cấp, thoát nước

  Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi

  4222

  7.     

  Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

  Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

  4293

  8.     

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

  Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị

  4299

   

  Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Đối tác