Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
 • Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán HHP) trân trọng công bố thông tin Phát hành Cổ phiếu riêng lẻ như sau:

  I.             Giới thiệu về tổ chức phát hành:

  1.             Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà - Hải Phòng

  2.             Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà - Hải Phòng

  3.            Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

  4.             Điện thoại: 0225 3979952                Fax: 0225 3979951

  5.             Mã chứng khoán: HHP

  6.             Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

  7.             Số hiệu tài khoản: 114.0000.97519 tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền

  8.             Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

  -       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 21/11/2017.

  -       Ngành nghề kinh doanh chính:

  +         Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa, giấy nhăn và giấy bìa);

  +         Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

  +         Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in, giấy tráng phấn. Sản xuất gia công giấy vệ sinh);

  +         In ấn, Dịch vụ liên quan đến in;

  +         Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu);

  +         Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Giấy, bìa carton, giấy tráng phấn).

  +         Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy), …

  -       Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất, kinh doanh thành phẩm giấy Kraft (giấy sóng) - nguyên liệu chính cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì carton, ... 

  II.          Mục đích phát hành cổ phiếu

  Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ để góp vốn mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam, thanh toán nợ vay ngân hàng, thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của công ty.

  III.       Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

  1.             Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng

  2.             Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

  3.             Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

  4.             Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

  5.             Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.500.000 cổ phiếu

  6.             Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 65.000.000.000 đồng

  7.             Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

  8.             Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 65%

  9.             Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/08/2019 đến ngày 22/08/2019

  Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Đối tác