Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2018
 • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:        

           -               Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

  -                Mã chứng khoán: HHP

  -                Mã ISIN: VN000000HHP2

  -                Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  -                Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

  -                Sàn giao dịch: HNX

  -                Ngày đăng ký cuối cùng08/08/2019

  1.             Lý do và mục đích:

  -                 Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

  2.             Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

  -                Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

  -                Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A được nhận 150*0,15 = 22,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận 22 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.

  -        Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

           + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

           + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPĐD Công ty tại Hà Nội, địa chỉ: Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

  Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Đối tác