Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Sản phẩm nổi bật

Tin tức mới
Công ty giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã được Bộ TN-MT chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
RISI Pulp&Paper Week đã cung cấp thông tin cập nhật về thị trường bột giấy và giấy bao bì hòm hộp: Liên quan đến thị trường bột giấy, giá bột giấy tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ đầu tháng 11 và động thái này sẽ kéo dài ít nhất hết năm 2018.
Ngành Giấy là một ngành kinh tế có sự phù hợp tự nhiên đối với mô hình kinh tế tuần hoàn. Các vật liệu có nguồn gốc từ giấy đang trở thành loại vật liệu thay thế tối ưu khi mà các công ty quan tâm đến và tìm cách sản xuất bền vững hơn.