Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Sản phẩm nổi bật

Tin tức mới
Trong hai ngày 30/1/2019 và 18/2/2019 vừa qua, Công ty Giấy Hoàng Hà đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai Phương hướng, Nhiệm vụ năm 2019 tại Nhà máy Hải Phòng và Nhà máy Hà Nam. Cũng trong Hội nghị này, Công ty đã tiến hành công bố kết quả, trao giải Cuộc thi lao động giỏi 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hệ thống Giấy Hoàng Hà và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công nhân viên Công ty.
Công ty giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã được Bộ TN-MT chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
RISI Pulp&Paper Week đã cung cấp thông tin cập nhật về thị trường bột giấy và giấy bao bì hòm hộp: Liên quan đến thị trường bột giấy, giá bột giấy tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ đầu tháng 11 và động thái này sẽ kéo dài ít nhất hết năm 2018.